รมว.ศธ.ลงพื้นที่อุดรธานี

รมว.ศธ.ลงพื้นที่อุดรธานี เล็งเพิ่มห้องเรียนกีฬาในโรงเรียน สพฐ.

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี ว่า จากการที่ ศธ.มีนโยบายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินโครงการห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริมพหุปัญญา สนับสนุนเยาวชนที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

โดยใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการเป็นฐาน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ พบว่า ทั้ง 2 โรงเรียนมีเด็กสนใจสมัครเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เด็กมีร่างกายสมบูรณ์ มีความสุข ซึ่งขอชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ทำให้โครงการนี้บรรลุผล

รมว.ศธ.ลงพื้นที่อุดรธานี

“ปัจจุบัน สพฐ.มีโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา จำนวน 9 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด ซึ่งห้องเรียนกีฬาที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์–กีฬา และแผนการเรียนศิลป์–กีฬา ส่วนโรงเรียนราชินูทิศ 2 เปิดห้องเรียนกีฬาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สอนประเภทกีฬาฟุตบอลชาย และวอลเลย์บอลหญิง

ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้สนับสนุนอาคารเรียน สนามประกอบ อุปกรณ์การเรียนการสอน ที่พักนักเรียน อาหาร 3 มื้อ และยังมีการจัดงบพิเศษเพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการแข่งขัน โดยดิฉันเห็นว่าโครงการห้องเรียนกีฬาเป็นโครงการที่ดี จึงได้มอบหมายให้ สพฐ.ได้พิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายผลเพิ่มมากขึ้นทั้งจำนวนโรงเรียน และจำนวนรับนักเรียนกีฬา ตลอดจนประสานกับสโมสรกีฬาต่างๆ เพื่อฝึกหัดและต่อยอดให้เด็กเข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป” น.ส.ตรีนุชกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ flashdetective.com

UFA Slot

Releated